HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

 

 

Nữ tu MARIA HOÀNG THỊ LỤA

             Sinh ngày 05 tháng 04 năm 1926  tại Lưu Phương – Hà Nam Ninh

             Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1945

             Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1951

             Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1970

             Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1995

             Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2005

            

             Đã được Chúa gọi về lúc 20g30

             Thứ Hai, ngày 27 tháng 05 năm 2013

             Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

             Hưởng thọ 87 tuổi – 68 năm Khấn Dòng.

 

             Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g00 Thứ Ba, ngày 28 tháng 05 năm 2013

             Thánh lễ & Nghi thức Tiễn Biệt lúc 08g30 Thứ Tư,

             ngày 29 tháng 05 năm 2013  tại Nguyện Đường Hội Dòng

             (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

             An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

    Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

    Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

    Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

    thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  MARIA  của chúng con

    sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

 

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông