TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA PHAN THỊ LINH

Thân Mẫu

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THAY

Phụ trách Cộng Đoàn Hoàng Anh,

thuộc Hội Dòng MTG Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 30,

thứ bảy, ngày 01 tháng 6 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Hộ Diêm,

Giáo hạt Phan Rang – Giáo phận Nha Trang,

hưởng thọ 91 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 03 tháng 6 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hộ Diêm,

lúc 15 giờ 30, thứ hai, ngày 03 tháng 6 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Cà Đú – Hộ Hải – Ninh Thuận.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông