TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIOAKIM VŨ VĂN XÉT

Thân phụ

Cha GIUSE VŨ NGỌC THANH

Phó xứ Phú Hiệp,

Giáo hạt Di Linh, Giáo phận Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 15,

thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Hà Nội,

Giáo hạt Hố Nai 2 – Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 81 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia, Giáo xứ Hà Nội,

lúc 09 giờ 00, thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hà Nội,

lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 01 tháng 7 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Hà Nội.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIOAKIM sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông