TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố CATARINA LÊ THỊ CHIÊN

Thân Mẫu

Cha GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Quản xứ Tân Bùi,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tu đoàn Bác Ái Xã Hội,

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ THANH THU

Hội Dòng MTG. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 02 giờ 45,

thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2013,

tại tư gia, Giáo họ Giuse, Giáo xứ Thanh Xá,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 84 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 09 giờ 00, thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Xá,

lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 01 tháng 7 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xá.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố CATARINA

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông