TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ HAI

Thân Mẫu

Nữ tu Maria Huỳnh Thị Kim Loan

Tu đoàn Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 20,

thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Xuân Thành,

Giáo hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 97 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2013.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Thành,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 01 tháng 7 năm 2013.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Xuân Thành.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố MAĐALÊNA

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông