TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA LƯƠNG THỊ THI

Thân Mẫu

Cha VINH SƠN LIÊM LÊ NGỌC DOANH,

thuộc Đan viện Biển Đức Thiên Bình,

Cộng đoàn Thiên Lộc, KP. 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa lúc 06 giờ 00,

thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2013,

tại tư gia, Giáo họ Mẹ Thăm Viếng, Giáo xứ Ngọc Lâm,

Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 71 tuổi.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Lâm,

lúc 06 giờ 00, thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2013.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Ngọc Lâm.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn

hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố MARIA

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông