TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố ANÊ VŨ THỊ NANH

Thân Mẫu

·     Nữ tu ANNA TRẦN THỊ GẤM,

Phó Phụ trách Cộng đoàn Nhà Chính,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

·     Nữ tu MARIA TRẦN THỊ HOA,

Cộng đoàn Lâm Phát – Bảo Lộc,

Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Saigon

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00,

thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xuân

Giáo Hạt Bảo Lộc – Giáo Phận Đà Lạt,

hưởng thọ 98 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2013.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố ANÊ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông