TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố TÔMA VŨ VĂN THANH

Thân Phụ

Cha TÔMA VŨ KIM LONG,

Phó Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam

Nữ tu Maria Vũ Minh Phương

Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 15,

thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2013,

tại tư gia, Y68 Hùng Vương, Tx. Long Khánh

Giáo Phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 86 tuổi.

·       Nghi thức tẩn liệm tại tư gia,

lúc 9 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Khánh,

lúc 09 giờ 30, thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Xuân Khánh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố TÔMA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông