TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ÁNH

Thân Phụ

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Nghĩa

Thuộc Cộng đoàn Tân Hà, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 02 giờ 30,

thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Đà Lạt,

Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 77 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 13 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu, Đà Lạt

lúc 07 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu, Đà Lạt.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông