TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIUSE DƯƠNG VĂN THƯỚC

Thân Phụ

Cha GIUSE DƯƠNG CHÍ ĐẠT,

Quản xứ Diom, Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 25,

thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Chi Lăng, Giáo hạt Đà Lạt,

hưởng thọ 78 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng,

lúc 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2013.

·       Sau khi hỏa táng, Cụ Cố Giuse sẽ an nghỉ

tại Từ Đường Phục Sinh Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông