TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố GIUSE NGUYỄN VĂN HÂN

Thân Phụ

Thầy Fx. Nguyễn văn Hỗ

thuộc Hội dòng Gioan Thiên Chúa,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 45,

thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2013,

tại tư gia số 93 đường Nguyễn Trãi, Lộc Thanh,

thuộc Giáo xứ Thanh Xuân,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 81 tuổi.

·       Nghi thức tẩn liệm tại tư gia, Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 14 giờ 00, thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Xuân,

lúc 09 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ An Táng

và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông