TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố AGATA PHẠM THỊ VÂN

Thân mẫu

Nữ tu Anna Trịnh Thị Thanh Thủy

Thuộc Đan viện Thánh Clara, quận 9, Tp.HCM

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 45,

thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2013,

tại tư gia, thôn 8, xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng

thuộc Giáo họ Lộc An, Giáo xứ Tân Hóa,  Giáo hạt Bảo Lộc,

Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 84 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 6 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo họ Lộc An, Giáo xứ Tân Hóa

lúc 08 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2013.

·       Hỏa táng tại Đà Lạt.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố AGATA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông