ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG

    Lạc Xuân - Đơn Dương - Lâm Đồng

      ' : 063. 849164

            vanphongcsdd@gmail.com

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh.

 Cộng đoàn Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương kính báo:

V

Đan sĩ Henricus Bùi Diễn

Sinh:                                            09-09-1925

Nguyên Quán:                            Hưng Yên

Nhập Dòng:                                10-07-1948

Khấn Dòng:                                 21-03-1952

Đã được Chúa gọi về lúc:            18g45, ngày 27 tháng 10 năm 2013

Hưởng thọ:                                 88 tuổi.

Khấn Dòng:                                 61 năm

 

THÁNH LỄ AN TÁNG LÚC 07g00 THỨ BA NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2013

TẠI ĐAN VIỆN THÁNH  MẪU CHÂU SƠN, LẠC XUÂN, ĐƠN DƯƠNG, LÂM ĐỒNG

 

KÍNH XIN ĐỨC CHA, QUÍ CHA, QUÍ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA HIỆP THÔNG VỚI CHÚNG CON.

 CẦU NGUYỆN CHO  Đan sĩ Henricus Bùi Diễn

ĐƯỢC YÊN NGHỈ TRONG CHÚA.

 

 

Chúng con chân thành cảm ơn

Vp Joannes Vianney và cộng đoàn.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông