CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô  Tử nạn và Phục Sinh chúng con kính báo:

ÔNG CỐ ANPHONGSO PHẠM HƯŨ PHƯỚC

Thân phụ  Nữ tu Tê rê xa Phạm Thị Thanh Tú thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo.

Sinh năm  1933 tại Quãng Trị.

 Đã an nghỉ trong  Chúa  lúc 3giờ 20 ngày 29 tháng 10 năm 2013.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Linh cửu Ông Cố Anphongso Phạm Hữu Phước được quàn tại: Columbia Funeral Home ( 4567 Rainier Ave S Seattle, WA 98118 )

Lễ phát tang lúc 5:00 Pm cùng ngày 2/11/2013.

THÁNH LỄ AN TÁNG

được cử hành lúc 11giờ 00 sáng ngày 4 tháng 11 năm 2013 tại nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Địa Chỉ: 1230 E Fir Street Seattle, WA 98122

Sau đó linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang:

Holyrood Cemetery - ( 205 N.E 205 th St Soreline, WA 98155 ).

Kính xin  quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa

hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Anphongso được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trân trọng  kính báo

Tu  Hội  Nhập Thể Tận  Hiến Truyền  Giáo.

Nữ tu Therese Đinh Thiên Nga.

Tổng Phụ Trách

……………………………..

Xin quý Cha mang phẩm phục tím 











Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông