TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà cố ANNA MARIA HOÀNG THỊ MẪU

Thân mẫu

-       Cha GIUSE PHAN HOÀNG HUY

                     Thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời

                     Quản xứ Giáo xứ Mỹ Sơn, Giáo phận Vĩnh Long

-       Nữ tu CECILIA PHAN THỊ MAI HOA

                     Thuộc Hội Dòng Nữ tỳ Chúa Thánh Linh truyền Giáo

                     Cộng đoàn Nha Trang

đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2013,

tại tư gia, 181 Lê Lợi, Lộc Thanh, Tp.Bảo Lộc,

thuộc Giáo giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 66 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 6 giờ 00, thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh

lúc 07 giờ 00, thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ,

và hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna Maria

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông