HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tang gia chúng con xin kính báo :

Ông Cố SIMON LÊ MỨC

Thân phụ

Nữ tu MARIA TERESA  LÊ THỊ THU CÚC

Thuộc Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo

Đang phục vụ tại Giáo xứ Suối Mơ, Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 00,

thứ hai, ngày 09 tháng 12 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ An Hòa, Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 100 tuổi.

Nghi thức nhập quan tại tư gia, Giáo xứ An Hòa,

lúc 16 giờ 00, thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ An Hòa,

lúc 05giờ 00, thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ An Hòa.

Kính mời Quý Cha và Quý Cộng đoàn

tham dự Thánh Lễ An Táng Ông Cố SIMON

và hiệp ý cầu nguyện

cho Ông  Cố SINON sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Nữ tu M.T Lê Thị Thu Cúc

Và tang gia kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông