TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN ĐÌNH TRAI

Thân phụ

                 Thầy Martinô Trần Thất Bảo

                 là tu sĩ Dòng Don Bosco

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 10,

thứ 5, ngày 19 tháng 12 năm 2013,

tại tư gia, Giáo xứ Đại Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 62 tuổi.

·       Nghi thức tẩn liệm tại tư gia,

lúc 9 giờ 00, thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2013

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Đại Lộc,

lúc 08 giờ 00, thứ bẩy , ngày 21 tháng 12 năm 2013.

·       An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Đại Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông