TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA THÂN THỊ LÊ

Thân Mẫu

Nữ tu Anna Thân Thị Kim Loan

Phụ trách Cộng Đoàn Thánh Mẫu,

thuộc Hội Dòng MTG Khiết Tâm,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 30,

thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Hải Dương,

Giáo hạt Hố Nai – Giáo phận Xuân Lộc,

hưởng thọ 77 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 19 giờ 00, thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Dương,

lúc 08 giờ 00, thứ năm ngày 23 tháng 01 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Hải Dương.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông