TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cha Cố BÊNAĐÔ NGUYỄN TIẾN HUÂN

nguyên giáo sư TCV. Simon Hòa Đà Lạt,

nguyên Quản xứ Giáo xứ Đa Thiện, Giáo hạt Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 07,

thứ sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2014,

tại Cincinati, Ohio Hoa Kỳ.

Thánh lễ an táng do ĐTGM Dennis Schrurr cử hành,

lúc 10 giờ 00, thứ bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2014.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố BÊNAĐÔ.

Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

sớm đưa linh hồn Cha vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông