TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ MẬN

Thân Mẫu

Thầy PHANXICÔ HÀ THƯƠNG TÌNH

Tu sĩ dòng Lasan,

hiện đang sinh hoạt tại cộng đoàn Lasan Đức Minh, Sài Gòn,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 01 giờ,

Chúa Nhật, ngày 02 tháng 02 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Thanh Bình,

Giáo hạt Đức Trọng – Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 67 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 02 tháng 02 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình,

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 04 tháng 02 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thanh Bình.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông