TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cha VICTOR BERSET

Linh mục thuộc Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

đã từng tham gia truyền giáo tại Việt Nam từ năm 1954 đến 1975

cách riêng tại vùng Diom, Đơn Dương,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 30,

thứ hai, ngày 02 tháng 02 năm 2014, tại Indonesia,

hưởng thọ 93 tuổi.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

Xin Chúa là Cha đầy lòng thương xót,

sớm đưa linh hồn Cha vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông