NAM TU HỘI

NHẬP THỂ - TẬN HIẾN – TRUYỀN GIÁO ( ICM)

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Nam Tu hội ICM vừa được tin :

Ông Cố Giuse DƠWANG YA OH

Thân Phụ Thầy Phêrô Ya Đan  

thuộc Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo, ICM

     

đã an nghỉ trong Chúa lúc 8 giờ 45,

thứ hai, ngày 10 tháng 02 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Đà Loan – Đức Trọng. Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đà Loan, hạt Đức Trọng

vào lúc 9 giờ 30, thứ tư, ngày 12 tháng 02 năm 2014.

Mai táng tại nghĩa trang thôn Khăm Prong, Tà năng. Giáo xứ Đà Loan.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho ông Cố Giuse  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Nam Tu Hội ICM kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông