TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chấp

Thân phụ

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Hương

                     Thuộc Hội Dòng MTG Gò Vấp

                     Giáo Phận tp. HCM

đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 25,

thứ tư, ngày 19 tháng 2 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ KiTô Vua

                 Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 88 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 5 giờ 30, thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ KiTô Vua, Lộc Phát

lúc 06 giờ 30, thứ sáu , ngày 21 tháng 02 năm 2014.

·       An táng tại nghĩa trang Lộc Phát

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông