TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Kiên

Thân phụ

Thầy Pi-ô X Nguyễn Văn Hiền

                     Thuộc Đan Viện Châu Sơn, Giáo Phận Đà lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 40,

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Liên Khương,

                 Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 68 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 16 giờ 00, thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2014

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Liên Khương,

lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2014.

·       An táng tại nghĩa trang Liên Khương.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông