ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN

Lạc Xuân – Đơn Dương – Lâm Đồng

Email : vanphongcsdd@gmail.com

Đt : 063.3849164

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng đoàn.

Cộng đoàn chúng vừa được tin :

Cụ cố Marta Bùi Thị Quí

Thân mẫu

Cha nguyên Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức

Thuộc Đan viện Châu Sơn, Giáo Phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00,

thứ hai, ngày 10 tháng 3 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Hòa Hưng, Giáo phận Tp. HCM.

Hưởng thọ : 78 tuổi.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Hòa Hưng

lúc 05 giờ 00, thứ sáu, ngày 14 tháng 03 năm 2014.

Kính xin Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cụ cố Marta sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Viện Phụ và Cộng đoàn Châu Sơn kính báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Số điện thoại của Cha nguyên Viện Phụ Ephrem: 0989.565 854Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông