ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN

Lạc Xuân – Đơn Dương – Lâm Đồng

Email : vanphongcsdd@gmail.com

Đt : 063.3849164

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Đức Cha và Quý Cha TGM Đà Lạt

Cộng đoàn chung vừa được tin :

Cụ cố Anna Trần Thị Tùy

Thân mẫu

Thầy Cyrillo Nguyễn Văn Khiên, (bào huynh)

Cha Laurentio Nguyễn Văn Công, (bào đệ)

Thuộc Đan viện Châu sơn

                     Giáo Phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 00,

thứ ba, ngày 11 tháng 03 năm 2014,

Hưởng thọ 84 tuổi.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Long Bình, ấp G2

·       Xã Thạnh An, H. Thốt Nốt, T. Hậu Giang.

lúc 09 giờ 00, thứ bảy , ngày 15 tháng 03 năm 2014.

 

Kính xin Đức Cha, Quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cụ cố Anna Trần Thị Tùy sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Viện Phụ và Cộng đoàn Châu sơn kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông