HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố LUCIA VŨ THỊ NGUYỆT

Thân Mẫu

Nữ tu Maria Phanxicô Assisi Trần Thị Thu Linh

Cộng Đoàn Mân Côi Long Kiên, Bà Rịa

thuộc Hội Dòng Mân Côi Chí Hòa,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 30,

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 03 năm 2014,

tại tư gia, số 09 Nguyễn Trãi – Lộc Thanh _ Bảo Lộc

Thuộc Giáo xứ Tân Thanh – Giáo hạt Bảo Lộc

Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 61 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 18 giờ 00, thứ hai, ngày 31 tháng 03 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ Ba ngày 01 tháng 04 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Lucia sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông