TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

    9, Nguyễn Thái Học

    Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố Tôma Nguyễn Văn Quý

Thân phụ

                 Cha Tôma Nguyễn Phong Thuận

                 Thuộc Tu hội Nhập thể - Tận hiến - Truyền giáo

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00,

thứ tư, ngày 30 tháng 4 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Ngọc Hà

                 Giáo hạt Long Hương, Giáo phận Bà Rịa.

Hưởng thọ 74 tuổi.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Hà,

lúc 08 giờ 30, thứ bẩy, ngày 03 tháng 5 năm 2014.

·       An táng tại nghĩa trang giáo xứ Ngọc Hà

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Tôma sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông