Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt,

Linh tông và huyết tộc

thương tiếc kính báo :

Cha ĐAMINH NGUYỄN NAM BẮC

Nguyên Quản xứ Lạc Sơn, Giáo hạt Đơn Dương

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 15,

thứ bảy, ngày 10 tháng 5 năm 2014,

tại Giáo xứ Lạc Lâm.

Hưởng thọ 71 tuổi, 42 năm linh mục.

Cha ĐAMINH

·     sinh ngày 22 tháng 02 năm 1944,

tại Ngô Khê, Yên Phong, Bắc Ninh.

·     Thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1972 tại Đà Lạt.

·     Phó xứ Thanh Bình (1973), Tân Hà (1974).

·     Quản xứ Cầu Đất - Phát Chi từ 1974 đến 1975.

·     Quản xứ Lạc Sơn từ 1975 đến 1996.

·     Nghỉ bệnh tại Giáo xứ Lạc Lâm từ 1996 đến nay.

Nghi thức tẩm liệm lúc 20 giờ 00,

thứ bảy, ngày 10 tháng 5 năm 2014,

tại Giáo xứ Lạc Lâm.

Di quan về Nhà thờ Lạc Sơn Chúa nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2014.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Lạc Sơn,

lúc 09 giờ 30, thứ hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014,

do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Lạc Viên, Giáo hạt Đơn Dương.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng

hiệp ý cầu nguyện cho Cha ĐAMINH

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

 

Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Đaminh theo qui định của Giáo phận.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông