TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông cố GIUSE GIÁP VĂN BẢO

Thân Phụ  

Nữ tu Anna Giáp Thị Ngọc Lan,

Thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm,

Cộng đoàn Phú Hòa, Giáo phận Long Xuyên

đã an nghỉ trong Chúa lúc 1 giờ 45,

Chúa nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014,

tại tư gia, 58 Tân Phú 2, giáo khu Matthia

thuộc Giáo xứ Tân Phú, Giáo hạt Di Linh,

hưởng thọ 64 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 17 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phú,

lúc 08 giờ 00, thứ ba, ngày 17 tháng 6 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Tân Phú.

 

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn

hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông