TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà LạtLâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHÂN

Thân Phụ

Nữ tu Matta Nguyễn Thị Bảo,

(Tên Trong Dòng Soeur Thiên Mai)

Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Giáo xứ Định Quán, Hạt Túc Trưng, Giáo Phận Xuân Lộc

thuộc Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 05,

thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2014,

tại gia, Lộc ThanhBảo Lộc,

thuộc Giáo xứ Tân ThanhGiáo Hạt Bảo LộcGiáo Phận Đàlạt,

hưởng thọ 100 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại gia,

lúc 06 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 29 tháng 06 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

lúc 05 giờ 00, thứ ba ngày 01 tháng 07 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo ́ Tân Thanh.

Kính xin quý cha quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông