TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA PHẠM THỊ MẦU

Thân mẫu

Nữ tu Maria Bùi Thị Hảo

thuộc Hội dòng nữ Xitô Phước Hải

nữ tu Anna Bùi Thị Thắm

thuộc Tu hội  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 05 giờ 00

thứ hai, ngày 07 tháng 7 năm 2014,

tại tư gia, xã Bình Thạnh – Đức Trọng,

thuộc Giáo xứ Kim Phát – Giáo Hạt Đức Trọng – Giáo Phận Đàlạt,

hưởng thọ 75 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 17 giờ 30, thứ ba, ngày 08 tháng 7 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Kim Phát,

lúc 09 giờ 00, thứ tư ngày 09 tháng 7 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Kim Phát.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông