TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN TÝ

Thân phụ

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tình

thuộc Hội dòng Nữ Trợ tá Thánh Tâm Chúa Giêsu

hiện đang phục vụ tại cơ sở Thiên Thần 2 – Bình Dương

đã an nghỉ trong Chúa lúc 03 giờ 50

thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014,

tại tư gia, tt. Đinh Văn – Lâm Hà,

thuộc Giáo họ Đoàn Kết – Giáo Hạt Đức Trọng – Giáo Phận Đàlạt.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo họ Đoàn Kết,

lúc 08 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Giáo họ Đoàn Kết.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông