TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ K’ BRÙNG

Thân phụ Cha GIOAN K’ BREL

Phó xứ Tân Phú, Giáo hạt Di Linh

đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 30

thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014,

tại tư gia, Sình Công – Lâm Hà,

thuộc Giáo xứ Lán Tranh – Giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 79 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 17 giờ 00, thứ sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lán Tranh,

lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Liên Hà.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng,

hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố PHÊRÔ

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông