TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN PHÁN

Thân phụ Nữ tu Têrêsa Trần Thị Huệ

                 thuộc Hội dòng Salêdiên,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 20

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2014,

tại tư gia Giáo họ Tân Vượng

thuộc Giáo xứ Tân Bùi – Giáo hạt Đà Lạt.

Hưởng thọ 71 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 8 giờ 00, thứ hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi,

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang Tân Bùi.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng,

hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông