TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố DOMINICO BÙI NGỌC QUANG          

Thân phụ của thầy :

Augustino Bùi Văn Ngọc,

chủng sinh Giáo phận Đà Lạt

hiện đang tu học tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 09 giờ 00

thứ bẩy, ngày 25 tháng 10 năm 2014,

tại tư gia giáo xứ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 82 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 06 giờ 30, Chúa nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hà,

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang giáo xứ Tân Hà.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Dominico sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông