TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN KHÔI

Thân phụ của nữ tu :

Têrêsa Nguyễn Thị Kiêm,

thuộc Hội dòng Đức Mẹ Trinh Vương,

đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 20 giờ 30

Chúa nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014,

tại tư gia thuộc giáo họ R’Lơm,

                  giáo xứ Phú Sơn, giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 68 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo họ R’Lơm,

lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014.

·       An táng tại Nghĩa trang giáo họ R’Lơm.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông