TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN ĐÓA

Thân phụ của:

-       Linh mục Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP.

-       Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thơm OP.

đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 02 giờ 45

thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014,

tại tư gia thuộc giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, giáo hạt Bảo lộc.

Hưởng thọ 93 tuổi.

·       Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 16 giờ 00, thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014.

·       Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, LT

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014.

·       An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Đa minh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông