Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và huyết tộc

thương tiếc kính báo :

Cha Cố GIUSE NGUYỄN MINH LUÂN

đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 20, Chúa nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2014,

tại tư gia, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt ; hưởng thọ 92 tuổi, 61 năm linh mục.

Cha Cố GIUSE

·         Sinh ngày 11 tháng 8 năm 1923,

tại Giáo xứ Quần Xá, Giáo phận Thanh Hóa.

·         Thụ phong linh mục ngày 30.5.1953 tại Hà Nội.

·         1953 – 1954 : Phó xứ Hoài Lai – Giáo phận Phát Diệm.

·         1954 – 1955 : Phó xứ Thanh Hóa – Giáo phận Xuân Lộc.

·         1957 – 1958 : Phó xứ Thanh Bình – Giáo phận Đà Lạt.

·         1958 – 1965 : Phụ trách Giáo sở Saint Jean (nay là Gx. An Bình).

·         1965 – 1973 : Quản xứ  Tân Hà.

·         1973 – 1993 : Quản xứ Chân Lộc.

·         1993 – 2007 : Quản xứ Thượng Thanh.

·         2008 – 2010 : Nghỉ hưu tại Giáo xứ Bảo Lộc.

·         từ 11/2010 đến nay : Nghỉ hưu tại gia đình.

-      Thánh lễ và Nghi thức tẩm liệm lúc 08 giờ 00,

Thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2014, tại Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa.

-      Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa,

lúc 09 giờ 30, thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2014,

do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

-      An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Cố GIUSE,

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Giuse theo qui định của Giáo phận.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông