TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Maria Trần Thị Tuyết

Thân mẫu của:

Nữ tu Maria Trần Thị Diễm Trinh,

đang phục vụ tại nhà chính Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm,

đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 15 giờ 00, thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014,

tại tư gia thuộc giáo xứ Quảng Lâm, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng dương 49 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 19 giờ 00, thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Quảng Lâm,

lúc 05 giờ 00, thứ bẩy, ngày 20 tháng 12 năm 2014.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Quảng Lâm.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông