TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố FABIANÔ LẠI TÍNH

Thân phụ của:

Nữ tu Maria Lại Thị Lệ Uyên,

thuộc Tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa,

đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 8giờ 00, thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014,

tại tư gia thuộc giáo xứ Kim Phát, giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 88 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 17 giờ 30, thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Kim Phát,

lúc 09 giờ 00, thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Phát.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Fabianô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông