TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHAOLÔ TRẦN TRỌNG HƯƠNG

Thân phụ của 3 nữ tu:

               - Anna Trần Thị Thu Hiền, Dòng MTG Khiết Tâm

               - Maria Trần Thị Liên Hoan, Dòng Trinh Vương

               - Maria Trần Thị Thu Hoài, Dòng Trinh Vương

đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 17giờ 30, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014,

tại tư gia thuộc giáo xứ Liên Khương, giáo hạt Đức Trọng.

Hưởng thọ 79 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Liên Khương,

lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Liên Khương.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông