TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Sư Bà TRẦN THỊ LAN

Pháp danh Tâm Xuân

Thân mẫu của  nữ tu: 

               Magdalena Nguyễn Thị Tuyết Anh

               Thuộc Nữ Tu Hội Tận Hiến ICM.

đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 15 giờ 00, Thứ ba, ngày 20 tháng 01 năm 2015.

tại Phú Thường, huyện Phú Vang, tp. Huế.

Hưởng thọ 86 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm,

lúc 11 giờ 00, thứ tư, ngày 21 tháng 01 năm 2015.

·         Linh cữu được quàn tại chùa Diệu Linh, 245/2 thôn Tại Thế, xã Phú Thường, huyện phú Vang, tp. Huế.

·         Di quan lúc 6 giờ 30, thứ hai, ngày 26 tháng 1 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang Ngũ Tây, thành phố Huế.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho bà cố sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông