HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu MARIA VŨ THỊ THÊM

        Sinh ngày 09  tháng 05 năm 1928  tại Phúc Nhạc – Hà Nam Ninh

        Khấn Lần Đầu ngày 23 tháng 01 năm 1949

        Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1956

        Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 23 tháng 01 năm 1974

        Kim Khánh Khấn Dòng ngày 23 tháng 01 năm 1999

        Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 23 tháng 01 năm 2009

       

        Đã được Chúa gọi về lúc 18g30

        Thứ Tư, ngày 21  tháng  01  năm 2015

        Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

        Hưởng thọ 88 tuổi – 66 năm Khấn Dòng.

 

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g00 Thứ Năm, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Sáu,

        ngày  23  tháng 01 năm  2015  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

        An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  MARIA  của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông