TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố CATARINA HOÀNG THỊ THẢO

Thân mẫu của nữ tu:

Maria Trần Hoàng Hoài Thương

               Thuộc cộng đoàn Trinh Vương ĐL, Hội Dòng MTG Đà Lạt

               đã an nghỉ trong Chúa

thứ hai, ngày 29 tháng 01 năm 2015,

tại tư gia thuộc giáo xứ Thanh Xá, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 68 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia ,

lúc 06 giờ 00, thứ bẩy, ngày 31 tháng 01 năm 2015.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Thanh Xá,

lúc 6 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 02 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Xá.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông