TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN VEN NGUYỄN NGỌC THUNG

Thân phụ của 2 nữ tu:

-     Maria Nguyễn Bích Thủy,thuộc Hội dòng MTG Khiết Tâm

-     Cecilia Nguyễn Thị Bích Phương, thuộc Dòng Đaminh Đức                    

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 6 giờ 30, thứ ba, ngày 10 tháng 02 năm 2015,

tại tư gia thuộc giáo xứ Tùng Lâm, giáo hạt Đà Lạt.

Hưởng thọ 72 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia ,

lúc 6 giờ 00, thứ tư, ngày 11 tháng 02 năm 2015.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Tùng Lâm,

lúc 5 giờ 00, thứ sáu, ngày 13 tháng 02 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang Tùng Lâm.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Gioan Ven sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông