HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu TÊRÊXA TRẦN THỊ SEN - TÂM

          Sinh ngày 11  tháng 12 năm 1947  tại Vĩnh Trị – Hà Nam Ninh

             Khấn Lần Đầu ngày 07 tháng 05 năm 1966

             Khấn Trọn Đời ngày 01 tháng 06 năm 1972

             Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 07 tháng 05 năm 1991

            

            

             Đã được Chúa gọi về lúc 03g00

             Thứ Sáu, ngày 17  tháng  04  năm 2015

             Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

             Hưởng thọ 68 tuổi – 49 năm Khấn Dòng.

 

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g30 Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Thánh lễ An Táng lúc 15g00 Thứ Bảy,

             ngày  18  tháng 04 năm  2015  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

             An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

    Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản,

    Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

    Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

    thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  TÊRÊXA  của chúng con

    sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông