TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Bà Cố TÊRÊSA MARIA TRẦN THỊ NHỊ

Thân mẫu của nữ tu: Maria Tôma Nguyễn Thị Thanh Hiền

thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 23 giờ 00, thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015,

tại tư gia thuộc giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 84 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại tư gia,

lúc 17 giờ 30, thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát,

lúc 07 giờ 00, thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang phường Lộc Phát.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Têrêsa Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông