TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố Đaminh Thân Văn Việt

Thân phụ của nữ tu: Raphael Thân Thị Diễm

thuộc Đan Viện Benedictine – Lộc Nam – Đại Lộc

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 06 giờ 00, Thứ năm, ngày 07 tháng 05 năm 2015,

tại tư gia thuộc Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc,

Giáo phận Đàlạt

Hưởng thọ 70 tuổi.

·         Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo Xứ Bảo Lộc,

lúc 05 giờ 00, thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang Giáo Xứ Bắc Hòa – Đồng Nai.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng, và hiệp ý cầu nguyện cho ông cố Đaminh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông