TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

     

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa quý Cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN THANH

Thân phụ các  nữ tu:

- Matta Nguyễn Thị Xuân Mừng,

Dòng Carmel Thánh Giuse Nha Trang;

- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuân Hoa,

Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo;

- Nữ tu Catarina Nguyễn Thị Xuân Thảo,

Dòng Carmel Thánh Giuse Nha Trang;

- Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Trang Thư, 

Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 01 giờ 05, thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015,

tại tư gia thuộc Giáo xứ Vĩnh Thái, Giáo phận Nha Trang.

Hưởng thọ 81 tuổi.

- Nghi thức Tẩm liệm

lúc 05 giờ 30, thứ sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015.

- Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Thái,

lúc 06 giờ 30, thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015.

-  An táng tại nghĩa trang giáo xứ Vĩnh Thái.

Kính mời quý Cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng,

và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố PHÊRÔ,

sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông